~ Cv ~



Studies



Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, met als hoofdvak Taalbeheersing en als bijvak theaterwetenschap (1983)


Opleiding theaterdocent/regisseur aan de Amsterdamse Hoge School voor de Kunsten (1993)


Workshops bij o.a. Dora van der Groen, Judith Weston, Hans Kemna en Keith Michael.


Acteursopleiding en trainersopleiding in de vier elementen bij Helmert Woudenberg


Train de traineropleiding bij Steinmetz advies en opleiding


Werk



Trainingen mondelinge en schriftelijke communicatie in het bedrijfsleven


Trainingen interculturele communicatie


Lessen op maat in Nederlands als tweede taal met als specialisatie uitspraak en presentatie


Acteerlessen en regie van toneelstukken


Actrice in stukken van onder andere Helmert Woudenberg en Arie de Rooij. Gastrollen in soaps op televisie en hoofdrollen in korte films


Actrice in agressietrainingen


Opdrachten



Fmhwonen, trainingsbureau voor woningcorporaties
Diverse cursussen schriftelijke communicatie aan beleidsmedewerkers, verhuurconsulenten, makelaars, wijkopzichters, technisch medewerkers, secretaresses: Brieven schrijven, Beleidsteksten schrijven, Nieuwsbrieven en websiteteksten schrijven, Notuleren, Correct Nederlands schrijven


SBWU, Stichting Beschermd Wonen Utrecht
Cursus schriftelijke communicatie


Gerion, opleidingsinstituut van de VU voor professionals in de ouderenzorg
Training interculturele communicatie voor allochtone verpleeghuisartsen in opleiding


Studio 5, acteursopleiding, trainingen, impresariaat
Actrice in diverse stukken van Helmert Woudenberg
Trainingen in de improvisatiemethode van de vier elementen van Helmert Woudenberg
Trainingen teamgericht overleg over incidenten en mediation aan leerlingen en docenten van middelbare scholen in Amsterdam en Haarlem.


Open Studio, centrum voor video en digitale media
Workshops spelregie voor film- en videoregisseurs in opleiding


Taal op Maat
Trainingen Talen in Balans aan Turkse en Marokkaanse ouders over omgaan met meertaligheid van kinderen op de voorschool
Begeleiding cursisten uit de hele wereld met diverse opleidingsniveaus en beroepsdoelen om hun Nederlands op het gewenste niveau te brengen


Eloquence, internationaal trainingsbureau voor text, speech en presentation
Presentatie- en communicatietrainingen aan medewerkers van bedrijven, waaronder: Organon, Deloitte en Touche, Transport en Logistiek Nederland, Philips